Kalmetizace

KALMETIZACI NYNÍ DO ODVOLÁNÍ NEPROVÁDÍME

Poučení pro rodiče
Informovaný souhlas s očkováním proti TBC