Kalmetizace

5.8.2024 ve 13:30 hod. Mantoux test ( pro děti starší 6 týdnů )
8.8.2024 ve 12:30 hod. BCG vakcinace ( očkování proti TBC )

Poučení pro rodiče
Informovaný souhlas s očkováním proti TBC