Naše služby

provádíme diagnostiku, léčbu a prevenci nemocí dolních cest dýchacích a plic
funkční vyšetření plicních funkcí

Všechna vyšetření jsou pro pacienta nenáročná a bezbolestná , je však nutná spolupráce pacienta se sestrou.

Spirometrie

Vyšetření křivky průtok-objem. Zjišťuje případné obstrukční ventilační poruchy (astma, CHOPN) nebo restrikční poruchy (plicní fibrosa apod.). Vyšetření trvá asi pět až deset minut. Během něj pacient sedí a provádí nádechy a výdechy a podle pokynů zdravotní sestry Pro zpestření a zjednodušení se u malých dětí využívají počítačové animace.

Měření oxidu dusnatého (NO)

ve vydechovaném vzduchu je velmi užitečná metoda pro stanovení diagnózy a monitoraci průběhu bronchiálního astmatu. Provádí se ve stoje ,pacient se nadechne a vydechne do přístroje, řídí se animací na obrazovce a instrukcemi sestry .

Měření difuzní plicní kapacity

Stanovení přestupu plynů z alveolárního vzduchu do krve - důležité pro diagnostiku především restrikčních (plicní fibróza), ale i obstrukčních chorob. Provádí se při vyšetřování dušnosti nejasné příčiny, při podezření na postižení plicního oběhu. Vyšetření probíhá vsedě v kabině vyšetřovacího přístroje se skleněnými stěnami, během něj provádí pacient nádechy, výdechy a zadržení vzduchu podle pokynů zdravotní sestry

Bodypletysmografie

Specializované vyšetření plicních funkcí, které umožňuje vyšetřit všechny funkční parametry plicní ventilace ( změření nitrohrudního objemu plynů, totální plicní kapacitu, odpory a vodivost dechových cest) Průběh vyšetření : vyšetření probíhá vsedě v kabině vyšetřovacího přístroje se skleněnými stěnami, během něj provádí pacient nádechy, výdechy a zadržení vzduchu podle pokynů zdravotní sestry

Monitorace dýchání během spánku

Jinak též vyšetření syndromu spánkové apnoe. Screeningové vyšetření, které poskytujeme na našem pracovišti, spočívá v monitoraci dýchání během spánku v domácím prostředí . Vyšetřované osobě na jednu noc zapůjčena monitorovací jednotka, která se připevní na zápěstí a po stanovenou dobu měří průtok vzduchu nosem, okysličení krve, probouzení během noci, rozeznává spánkové poruchy dýchání (což je další důležitý rizikový faktor pro kardiovaskulární onemocnění) a zaznamenává chrápání. Toto vyšetření je pouze orientační. V případě podezření na spánkovou apnoi bude pacientovi doporučeno plnohodnotné somnografické vyšetření ve spánkové laboratoři. Používáme zařízení SOMNOcheck micro CARDIO

Další vyšetření a úkony

- kalmetizace dětí (očkování proti tuberkulóze) - pouze na doporučení pediatra
- tuberkulínové kožní testy
- ambulantní inhalační a infúzní léčbu
- vyšetření pro zaměstnavatele - preventivní, vstupní a výstupní prohlídky